جشنواره بزرگ ایمپلنت "مجموعه دندان پزشکی من"

ایمپلنت بهترین گزینه برای جایگزینی جای خالی دندان است. با توجه با هزینه های زیاد برای انجام ایمپلنت، تیم دندانپزشکی من، جشنواره ای به صورت محدود برای رفاه حال شما عزیزان در نظر گرفته تا بتوانید با کمترین هزینه ممکن، بهترین نتیجه را تجربه کنید

۵۸۵۰<<-----۸۵۰۰