عصب کشی • دندانپزشکی من

جراحی دندان عقل با لیزر

تکنولوژی جراحی با لیزر

اگر فکر جراحی شما را می ترساند، جراحی با لیزر بهترین دوست شماست!

جراحی دندان با این تکنولوژی، نسبت به روش های قبلی بدون درد و عوارض است و نیاز به بیهوش را به حداقل می رساند و خطر ابتلا به عفونت پس از جراحی را کاهش میدهد.

کلمات کلیدی : جراحی دندان ،جراحی دندان عقل ،جراحی ،دندان، دندان عقل