عصب کشی • دندانپزشکی من

لمینت دندان

لمینت دندان چیست؟

لمینت به لایه نازک از جنس چینی میگویند که روی دندان را پوشش میدهد. کسانی که برای طراحی لبخند خود از روش لمینت استفاده میکنند نسبت به کسانی که از کامپوزیت استفاده میکنند مدت زمان بیشتری لبخند زیبا به همراهخواهند داشت. 

در این روش دندان به میزان نامرتب بودن دندان ها تراش میخورد، البته جای نگرانی نیست زیرا فقط سطح بیرونی دندان تراش میخورد. بعد از تراش دندان، قالبی تهیه میشود; قالب تهیه شده در لابراتور ساخته میشود و بر روی دندان ها فیکس میشود.

کلمات کلیدی : اصلاح لبخند ، لمینت ، ترمیم دندان با لمینت