ونیر کامپوزیت یک لایه مواد است که بر روی جلو دندان های موجود چسبانده میشوند تا ظاهری جدید ایجاد کند. ونیر کامپوزیت از رزین سفید ساخته میشود و مستقیم توسط متخصصین مجموعه دندان پزشکی من، روی دندان ها شکل داده شده و توسط چسبهای بسیار قوی مستقیما روی دندان چسبانده میشود.

مزیت ونیر کامپوزیت، مناسب بودن قیمت آن نسبت به قیمت دیگر نوع روکش های دندان به خصوص لمینت دندان است.ونیر کامپوزیت در طی یک جلسه انجام میگیرد ولی پروسه لمینت دندان ی هفته زمان خواهد برد.

ونیر کامپوزیت نه تنها باعث سفیدی دندان شده بلکه مشکلاتی چون ساییدگی دندان، فاصله بین دندان ها، رفع تراشیده شدن دندان ها، کوتاهی و شکستگی دندان ها و ... را برطرف خواهد کرد.