دهان بینی و چشم جزء اصلی ترین اجزاء ورود ویروس کرونا به داخل بدن هستند و در مجموعه دندان پزشکی تخصصی دندانپزشکی من در دوران کرونا فواصل زمانی وقتدهی بیماران به طور کامل رعایت میشود و در زمان وقت دهی برای بیماران پروتوکل های بهداشتی به طور کامل رعایت میشود.

در حال حاضر توصیه های زیادی برای در خانه ماندن و دورکاری جهت قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا به افراد میشود.

این روز ها عدم مراجعه به دندانپزشکی گزینه مناسبی برای غلبه بر ترس از کرونا نمیباشد و نباید به دلیل ترس از کرونا درمان های اضطراری دندان را به تعویق انداخت چون بهداشت دهان و دندان رابطه مستقیمی با سلامت افراد دارد و افرادی که نیازمند درمان های اورژانسی دندان می باشند به دلیل ترس از ابتلا به کرونا درمان خود را به تعویق میاندازند که این اقدام میتواند سلامت این افراد را به خطر اندازد.