جراحی دندان شامل هرگونه جراحی درمانی با هدف تصحیح وضعیت دندان‌ها است.

برخی از متداول‌ترین جراحی‌های دندانی عبارتند از:

·                    

جراحی‌های Endodontic‏(داخل دندانی)

این نوع جراحی‌ها روی بخش زیرین یا ریشه دندان انجام می‌گیرد:

روت کانال: عصب کشی

‏Pulpotomy‏: بریدن بافت رگ و اعصاب از بخش تاجی دندان به منظور خشک کردن عفونت

‏Pulpectomy‏: خارج سازی رگ و اعصاب دندان برای قطع درد در هنگام انجام روت کانال

‏Picoectomy‏: در مواقعی که انجام عصب کشی برای تسکین درد کافی نباشد، عصب مربوط به آن دندان از بالاترین بخش قطع می‌شود.

·                    

جراحی‌های Prosthodentic‏  (کاشت قطعات مصنوعی دندان)

·                       

تاج‌های دندانی (کلاهک)

·                       

روکش دندان

·                       

پل دندان

·                       

ایمپلنت

·                       

دندان مصنوعی

·                       

پروتزهای متصل به ایمپلنت

·                       

درمان‌های ارتودنسی

·                       

رأس‌برداری

·                       

برداشتن فیبرها 

·                       

پریودونتیک

·                       

بی‌حسی در دندان‌پزشکی

·                       

جراحی دندان عقل